de taak van een

gastouderbureau

Heldere communicatie, duidelijke afspraken en deskundige hulp staan bovenaan als het gaat om bemiddeling tussen gastouders en vraagouders. Als deskundige op het gebied van gastouderopvang, pedagogiek en kinderopvangtoeslag kunnen wij je waar nodig begeleiden en adviseren. Het gastouderbureau & onze consulenten worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Jaar op jaar wordt telkens weer ieder vestiging voorzien van het kwaliteitskeurmerk en voldoen ze aan de strenge eisen voor de gastouderopvang. Een fijn gevoel: het gaat immers om je dierbaarste bezit! ​Kijk voor het laatste inspectierapport op
het landelijk register.

Hoofdkantoor GOB Roodkapje Bladel

wat mag je nog meer verwachten?

 • Beginnende gastouders ondersteunen we bij het starten van hun eigen opvang. Waar nodig is er ondersteuning tijdens de diplomaroute en maken wij samen met de gastouders alles in orde volgende geldende richtlijnen van de overheid. Zoals inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en het Personenregister Kinderopvang. “Nieuwe’ vraagouders krijgen duidelijke uitleg m.b.t. het aanvragen van kinderopvangtoeslag en indien gewenst kan onze toeslagcoach samen met jou de toeslag aanvragen
 • We begeleiden zowel gastouders als vraagouders in de zoektocht en screening naar een passende match tussen gastouder en vraagouder: wat voor gezin/gastouder past bij jou en jouw aanbod/vraag. Is er een goede koppeling dan bemiddelen we tussen beide partijen en begeleiden de kennismakings- en koppelingsgesprekken zodat er een goede duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. 
 • Jullie persoonlijke consulente controleert de woning waarin de opvang plaats gaat vinden op veiligheid en hygiëne, organiseert en leidt evaluatiegesprekken tussen gast- en vraagouder(s) en handhaaft de kwaliteit van de opvang door middel van observaties en voortgangsgesprekken met de gastouders.
 • Het gastouderbureau begeleidt de gastouder bij haar taak en zorgt ervoor dat ze blijft voldoen aan de overheidseisen voor gastouderopvang. Ze wordt minimaal 2x per jaar op de opvanglocatie bezocht en controleert deze jaarlijks op veiligheid en gezondheid.
  De consulente:
  – controleert en indien nodig wijzigt ze de registratie in het LRK 
  – ziet erop toe dat de benodigde papieren, zoals EHBO-diploma en verklaring omtrent gedrag, up-to-date zijn en of de gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan
  – begeleidt, indien wenselijk, de gastouder bij controles door de GGD
  – draagt zorg voor bijscholing van de gastouder d.m.v. themabezoeken op het gebied van de Meldcode Kindermishandeling & pedagogiek 
 • In het online klantenportaal van Gastouderbureau Roodkapje kun je  heel eenvoudig, via pc, tablet of smartphone, direct wijzigingen in de opvanggegevens doorgeven, de ingevulde urenregistratie accorderen, de jaaropgave ophalen en je persoonlijke gegevens wijzigen. In één oogopslag uw administratie opvragen en bijwerken, hoe makkelijk kan het zijn. 
 • Naast een pedagogische helpdesk voor gastouders en vraagouders, staat er ook een team van juridische en financiële experts voor u klaar om u te adviseren en waar nodig te ondersteunen door bijvoorbeeld het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. De belastingdienst heeft Gastouderbureau Roodkapje namelijk erkend als officieel Dienstverlener voor de kinderopvangtoeslag. Hierdoor hebben wij een korte lijn met de belastingdienst en de afdeling kinderopvangtoeslag. Mochten wij er onverhoopt toch niet uitkomen met de belastingdienst dan kunnen wij terugvallen op een nauwe samenwerking met professionele toeslagjuristen en toeslagcoaches.
kind met pet

Gastouderbureau Roodkapje is opgericht in 2007 en in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste gastouderbureaus in Nederland.

We hebben een netwerk van consulenten door het hele land. Hierdoor bent u verzekerd van een vast contactpersoon en krijgt u altijd snel en persoonlijk advies van een consulente uit uw regio.

De vestiging in de regio Eindhoven wordt gerund door RoodkapjeMeerhoven. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om u te informeren over alle zaken op het gebied van gastouderopvang.

Vanzelfsprekend kies je met Roodkapje voor betrouwbaarheid & professionaliteit.

 

Wij zijn ook aangesloten bij:

  Zandkrab 18
  5658AD, Eindhoven.

contact

  040-2912233
  info@roodkapjemeerhoven.nl

  registratie LRK nr. 238072794
  K.v.K. 17123656

error: Content is protected !!