DE OUDERCOMMISSIE

Elk gastouderbureau moet een oudercommissie hebben of instellen. De leden van de oudercommissie worden gekozen uit vraagouders van wie de kinderen via het gastouderbureau worden opgevangen. Roodkapje Meerhoven heeft ook een oudercommissie en op dit moment hebben wij twee vraagouders in de commissie. Wil je meer informatie dan kun je mailen naar oudercommissie@roodkapjemeerhoven.nl

Wat doet de oudercommissie…
De oudercommissie wordt onder andere in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, het pedagogisch beleidsplan, de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid, de vaststelling of wijziging van een klachtenregeling, de bemiddelingskosten, de adviesprijzen, de vorm en inhoud van begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders door het gastouderbureau en andere beleidszaken van het bureau.

De oudercommissie kan als aanspreekpunt fungeren voor ouders, overlegt met de houder, kan het GGD- inspectierapport opvragen, voert regelmatig overleg met de houder over het beleid, levert eventueel een inbreng bij bijeenkomsten, en zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie. Meer informatie hieromtrent wordt op verzoek toegestuurd. De oudercommissie zal minimaal 1 keer per jaar bij elkaar komen op een centrale locatie die door de houder van het bureau kan worden geregeld. Huishoudelijk regelement oudercommissie en notulen kun je opvragen via ons kantoor of via mail info@roodkapjemeerhoven.nl . Wij nodigen alle vraagouders van harte uit om je kandidaat te stellen om uiteindelijk eventueel plaats te kunnen nemen in de oudercommissie. Wij verzoeken jullie vriendelijk om bij interesse, je bij voorkeur schriftelijk c.q. per email, kandidaat te stellen. Wij zijn op zoek naar minimaal 3 en maximaal 5 ouders die zich voor deze functie willen inzetten. Mail voor meer informatie naar oudercommissie@roodkapjemeerhoven.nl

Gastouderbureau Roodkapje is opgericht in 2007 en in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste gastouderbureaus in Nederland.

We hebben een netwerk van consulenten door het hele land. Hierdoor bent u verzekerd van een vast contactpersoon en krijgt u altijd snel en persoonlijk advies van een consulente uit uw regio.

De vestiging in de regio Eindhoven wordt gerund door RoodkapjeMeerhoven. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om u te informeren over alle zaken op het gebied van gastouderopvang.

Vanzelfsprekend kies je met Roodkapje voor betrouwbaarheid & professionaliteit.

 

Wij zijn ook aangesloten bij:

  Zandkrab 18
  5658AD, Eindhoven.

contact

  040-2912233
  info@roodkapjemeerhoven.nl

  registratie LRK nr. 238072794
  K.v.K. 17123656

error: Content is protected !!